top of page

Thin Curtains

 

Press Release files here

Apoloniusz Wegłowski 
Curator

Apoloniusz Weglowski.jpeg

Kasia Dzikowska
Artist

Kasia Dzikowska artist.jpg

About

Thin Curtains" - an exhibition of my works for the first time in Poland
 

 

It gives me great pleasure to invite you to the grand opening of an exhibition of my works, which will be held on August 12, 2022 at 6:30 pm at DAP3 Gallery in Warsaw. This will be the first exhibition of my works in Poland. Its title, "𝙏𝙝𝙞𝙣 𝘾𝙪𝙧𝙩𝙖𝙞𝙣𝙨" ("Thin Curtains") directly refers to what inspires me most - the observation of everyday life, seemingly trivial activities and days to which I pay homage. I will present works from two series: "Fluid Resistance" and "Inside/outside: Reveries".

***

„Thin Curtains” – wystawa moich prac po raz pierwszy w Polsce

Z ogromną przyjemnością zapraszam na uroczyste otwarcie wystawy moich prac, które odbędzie się 12 sierpnia 2022 r. o godz. 18:30 w Galerii DAP3 w Warszawie. Będzie to pierwsza wystawa moich prac w Polsce. Jej tytuł, czyli „𝙏𝙝𝙞𝙣 𝘾𝙪𝙧𝙩𝙖𝙞𝙣𝙨” („Cienkie zasłony”) bezpośrednio nawiązuje do tego, co mnie najbardziej inspiruje - obserwacji codzienności, pozornie błahych czynności i dni, którym składam hołd. Zaprezentuję prace z dwóch cykli: „Fluid Resistance” oraz „Inside/outside: Reveries”.

Contemporary Comment

‘Kasia Dzikowska's art is multifaceted and multidimensional. It is connected with a persistent process of combining form and content in search of an original creation. Each series is a separate, meaningful story for the author. Her art world consists of complex layers of narration of a contemplative nature, which require gradual exploration.

Łukasz Rudecki, PhD,

Deputy Dean at the UTH in Radom

& Art Director of the Mazovian Centre for Contemporary Art

"Elektrownia" in Radom

Komentarz 
 

Sztuka Kasi Dzikowskiej jest wielowątkowa i wielowymiarowa. Jest związana z permanentnym procesem łączenia formy i treści w poszukiwaniu oryginalnego dzieła. Każdy cykl to oddzielna, ważna dla autorki historia. Jej świat sztuki składa się ze złożonych warstw narracji o kontemplacyjnej naturze, które wymagają stopniowego odkrywania.

dr hab. Łukasz Rudecki,

prodziekan Wydziału Sztuki UTH w Radomiu

dyrektor artystyczny Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej

„Elektrownia” w Radomiu

bottom of page