Kasia Dzikowska
Bio

Kasia Dzikowska is an Abu Dhabi-based artist. Born in Poland, she earned her MFA in fine arts at UTH Radom in 2007. In 2013, Kasia moved to the Middle East, where she currently resides and teaches Art Foundation courses at Zayed University. Her work has been exhibited internationally, including in the UAE, USA, Europe and the UK.

 

Kasia is a conceptual artist that works in a wide range of media, including painting, mixed media, digital graphics and installation. She explores strong use of repetition and rhythms through habitual documenting, often connected to socio-gender commentary through elevation of the significance of mundane activities.

 

Her work is predominantly influenced by the art of Hassan Sharif, Apoloniusz Weglowski and Alberto di Fabio and their intimate connections with their work’s subject matter.

***

Katarzyna Dzikowska studiowała na Radomskim Wydziale Sztuki, w pracowniach profesorów Apoloniusza Węgłowskiego i Aleksandra Olszewskiego. W 2007 r. uzyskała tytuł magistra sztuk pięknych na UTH w Radomiu.

 

W 2013 roku przeniosła się na Bliski Wschód, gdzie prowadzi kursy Art Foundation na Uniwersytecie Zayeda. Jej prace były wystawiane na całym świecie, m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, USA, Europie i Wielkiej Brytanii. Artystka zajmuje się malarstwem, grafiką cyfrową i instalacjami. Tworzy na wielu płaszczyznach i w wielu technikach, takich jak malarstwo, media mieszane, grafika cyfrowa i instalacja. W swoich pracach, poprzez nawykowe dokumentowanie,  eksploruje silne wykorzystanie powtórzeń i rytmów, często związane z komentarzem dotyczącym kwestii społeczno-genderowych.

Artystkę inspirują prace Hassana Sharifa, Apoloniusza Węglewskiego i Alberto di Fabio oraz ich osobisty związek z tematem prac.

Artist Statement
Artist Portfolio

As a global nomad, I have the luxury of quiet observation and interpretation of place, community and its individual members, from an outsider’s perspective, no matter where I am in the world. My interest lies in the spiritual aspect of how we perceive ourselves and the world around us, and the connections that we create, whether they be with places, things, or each other.

 

Art is an act of seeing, transmuting thoughts and feelings into a piece of timeless amber. With the modern pace of life, the tranquility of a lengthy connection with a form, a thought, a memory is a luxury and in itself an object of desire. It is the rawness of metaphysical inner debate, distilled into a lightness of visual thought: a gift from the artist to the viewer.

 

Part of my process is to associate with my subject on an intimate level, in a state of mindful connection to its inner core. I do not merely want to capture the image with my tools; rather, I want to show the inner essence of meaning and explore it through prolonged observations of a singular subject, aimed at capturing the repetition of changes and constants.

 

Most of my visual projects oscillate around multiple renderings of the same imaginary, exploring it in methodical ways. I am fascinated by layers of colours and textures, interlocking with each other in a delicate dance of transparency and opacity. It acts as a prism, where the representational aspect of the work has been scraped away, allowing the emotional aspect, based at the core of the image, to take center stage. In essence, my art explores a cyclical aspect of carving out and revisiting parts of everyday life, exploring the raw emotions connected to them.

 

***

Jako nomad, z perspektywy osoby z zewnątrz, mam przywilej cichej obserwacji i interpretacji miejsc, społeczności oraz jej poszczególnych członków, niezależnie od tego, gdzie obecnie przebywam. Interesuje mnie duchowy aspekt tego, jak postrzegamy siebie i otaczający nas świat, a także związki, jakie tworzymy - czy to z miejscami, rzeczami, czy między sobą nawzajem.

 

Sztuka jest dla mnie aktem obserwacji, przeobrażenia myśli i uczuć w kawałek ponadczasowego bursztynu. Przy współczesnym tempie życia spokój, jaki daje długotrwały kontakt z formą, myślą, czy wspomnieniem, jest luksusem i sam w sobie stanowi obiekt pożądania. Jest surowością metafizycznej wewnętrznej debaty, sprowadzonej do lekkości wizualnej myśli - podarunkiem artysty dla odbiorcy.

 

Mój proces twórczy bazuje na obcowaniu z podmiotem na intymnym poziomie, stanie świadomego połączenia z jego wewnętrznym rdzeniem. Nie dążę do odzwierciedlenia realizmu obrazu - raczej chcę pokazać wewnętrzną istotę znaczenia i zgłębić ją poprzez długotrwałą obserwację pojedynczego motywu. Moim celem jest uchwycenie powtarzalności i zmienności poszczególnych cech.

 

Większość moich projektów oscyluje wokół wielokrotnego przedstawiania tego samego wyobrażenia i badania go w metodyczny sposób. Fascynują mnie warstwy kolorów i faktur, przeplatające się ze sobą w delikatnym tańcu przezroczystości i matowości. Pełni to funkcję pryzmatu, w którym aspekt reprezentacyjny dzieła został usunięty, pozwalając, by emocje – rdzeń obrazu, zajęły centralne miejsce. W gruncie rzeczy moja sztuka zgłębia cykliczny aspekt wydobywania i powracania do fragmentów codziennego życia, badając związane z nimi surowe emocje.

Selected Exhibitions
 

Solo exhibitions

12-28 Aug 22             Thin Curtains, DAP 3 Gallery, ZPAP Warsaw, PL

11-27 May 21              Inside/outside: Reveries, ZUUSS, Gallery 1 at the Foundry Downtown, Dubai, UAE

18-28 Jan 21              Fluid Resistance, Promenade Gallery, ZU AUH, UAE

 

Group exhibitions

14-26 Mar 22              Sikka22 Festival, Al Fahidi Historical Neighborhood, Dubai, UAE

8-12 Mar 22                Art Connects Women, Al Habtoor Palace, Dubai, UAE

21 Feb - 21 Mar 22     Sunny Art Prize, Sunny Art Centre, London, UK

22 Oct-31 Dec 21        International Autumn Salon of Art, BWA Gallery, Ostrowiec, PL

2-15 Oct 21                 Malamegi Lab 19, Finalist, 28 Piazza di Pietra Gallery, Rome, IT

1 July-30 Sep 21         Emerging Art Scene Art Prize, Shortlisted Artist, Dubai, UAE

8 June-30 Aug 21        Narratives, Etihad Modern Art Gallery, Abu Dhabi, UAE

7-30 May 19               Emerge III Converging Lines, Venice, IT

14 Feb-2 Apr 19          RAK Fine Arts Festival 2019, Ras Al Khaimah, UAE

2-6 Dec 18                  UAE National Day Installation, Sheikh Zayed Grand Mosque, Abu Dhabi, UAE

6-12 Oct 18                 Message of Love, Sinyar Gallery, Dubai, UAE

29 Oc-12 Nov 18         Soul of the Desert, Art Hub Gallery, Dubai, UAE

16-22 Aug 18              Show Your Best, Cartoon Gallery, Dubai, UAE

8 Mar 18                     SPE International Women Day Exhibition, Emirates Palace, Abu Dhabi, UAE

15 Oct 17-20 Feb 18   Wall of Happiness, Exhibition M Gallery, R Hotel The Palm Jumeirah, Dubai, UAE

10-17 Oct 18               Art and Headlines, Khaleej Times Collaboration, Andakulova Gallery, Dubai, UAE

27 May-26 Jun 17       Vibes of Ramadan, Avani Hotel, Dubai, UAE

08 Mar-30 Apr 17       Be Bold For Change, The Café, Crowne Plaza, Dubai, UAE

03 Nov-02 Dec 16       My Flag My World, CITIZEN E Gallery, Dubai, UAE

19 Mar-2 Apr 16         Eva 2 Exhibition, Art Plus Gallery, Dubai, UAE

13-24 Mar 16              Sikka16 Festival, Al Fahidi Historical Neighbourhood, Dubai, UAE

18-21 Jan 16               Art In Secret, Showcase Gallery, Dubai, UAE

16 Jan-13 Feb 16         International Postcard Show, Surface Gallery, Nottingham, UK

3 Dec 15                     Martyrs of the Nation, Art Plus Gallery, Dubai, UAE

13 Nov-05 Dec 15       City Walk, Dubai, UAE

15-17 Oct 15               Art Fair Dubai, The Address Hotel, Dubai Mall, Dubai, UAE   

14-24 Mar 15              Sikka15 Festival, Al Fahidi Historical Neighbourhood, Dubai, UAE

19-21 Feb 15               RAK Fine Arts Festival 2015, Ras Al Khaimah, UAE

1 Oct-6 Nov 14                       Art from the Mind’s Eye, Art Couture Gallery, Al Badia Golf Club, Dubai, UAE

20-22 Feb 14               RAK Fine Arts Festival 2014, UAE, 1st Place Winner, Art Category, UAE

16 Jan-2 Feb 13           International Postcard Show, Surface Gallery, Nottingham, UK

22-29 Nov 12              Rugby Open Exhibition, Rugby Gallery and Museum, UK

1 Aug 12-1 Aug 13     Featured Newcomer to Coventry 2012, Herbert Art Gallery and Museum, Coventry, UK

18 Jan-5 Feb 12           City of Sanctuary, The Herbert Gallery, Coventry, UK

 

Participation

8-31 July  22               Buinho Art Residency, Messejana, PT

3 Feb - 31 Mar 22       RAK Fine Arts Festival 2022 Juror, Ras Al Khaimah, UAE

2-6 Feb 19                   Tolerance, Group Street Art Initiative, AD Municipality, UAE

06-09 Apr 16               World Art Dubai Art Fair, Dubai, UAE

28-30 Jan 16               UAE-Oman artists’ retreat, Liwa Art Hub, UAE

30 Sep-1 Nov 15         TiECon 2015, Intercontinental Hotel, UAE

28-30 May 15              Artist Exchange, Muscat, OM