top of page
Kasia Dzikowska
Bio

Kasia Dzikowska is an Abu Dhabi-based artist. Born in Poland, she earned her MFA in fine arts at UTH Radom in 2007. In 2013, Kasia moved to the Middle East, where she currently resides and teaches Art Foundation courses at Zayed University. Her work has been exhibited internationally, including in the UAE, USA, Europe and the UK.

 

Kasia is a conceptual artist that works in a wide range of media, including painting, mixed media, digital graphics and installation. She explores strong use of repetition and rhythms through habitual documenting, often connected to socio-gender commentary through elevation of the significance of mundane activities.

 

Her work is predominantly influenced by the art of Hassan Sharif, Apoloniusz Weglowski and Alberto di Fabio and their intimate connections with their work’s subject matter.

***

Katarzyna Dzikowska studiowała na Radomskim Wydziale Sztuki, w pracowniach profesorów Apoloniusza Węgłowskiego i Aleksandra Olszewskiego. W 2007 r. uzyskała tytuł magistra sztuk pięknych na UTH w Radomiu.

 

W 2013 roku przeniosła się na Bliski Wschód, gdzie prowadzi kursy Art Foundation na Uniwersytecie Zayeda. Jej prace były wystawiane na całym świecie, m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, USA, Europie i Wielkiej Brytanii. Artystka zajmuje się malarstwem, grafiką cyfrową i instalacjami. Tworzy na wielu płaszczyznach i w wielu technikach, takich jak malarstwo, media mieszane, grafika cyfrowa i instalacja. W swoich pracach, poprzez nawykowe dokumentowanie,  eksploruje silne wykorzystanie powtórzeń i rytmów, często związane z komentarzem dotyczącym kwestii społeczno-genderowych.

Artystkę inspirują prace Hassana Sharifa, Apoloniusza Węglewskiego i Alberto di Fabio oraz ich osobisty związek z tematem prac.

Artist Statement
Artist Portfolio
Artist - Kasia Dzikowska - Portrait

As a global nomad, I have the luxury of quiet observation and interpretation of place, community and its individual members, from an outsider’s perspective, no matter where I am in the world. My interest lies in the spiritual aspect of how we perceive ourselves and the world around us, and the connections that we create, whether they be with places, things, or each other.

 

Art is an act of seeing, transmuting thoughts and feelings into a piece of timeless amber. With the modern pace of life, the tranquility of a lengthy connection with a form, a thought, a memory is a luxury and in itself an object of desire. It is the rawness of metaphysical inner debate, distilled into a lightness of visual thought: a gift from the artist to the viewer.

 

Part of my process is to associate with my subject on an intimate level, in a state of mindful connection to its inner core. I do not merely want to capture the image with my tools; rather, I want to show the inner essence of meaning and explore it through prolonged observations of a singular subject, aimed at capturing the repetition of changes and constants.

 

Most of my visual projects oscillate around multiple renderings of the same imaginary, exploring it in methodical ways. I am fascinated by layers of colours and textures, interlocking with each other in a delicate dance of transparency and opacity. It acts as a prism, where the representational aspect of the work has been scraped away, allowing the emotional aspect, based at the core of the image, to take center stage. In essence, my art explores a cyclical aspect of carving out and revisiting parts of everyday life, exploring the raw emotions connected to them.

 

***

Jako nomad, z perspektywy osoby z zewnątrz, mam przywilej cichej obserwacji i interpretacji miejsc, społeczności oraz jej poszczególnych członków, niezależnie od tego, gdzie obecnie przebywam. Interesuje mnie duchowy aspekt tego, jak postrzegamy siebie i otaczający nas świat, a także związki, jakie tworzymy - czy to z miejscami, rzeczami, czy między sobą nawzajem.

 

Sztuka jest dla mnie aktem obserwacji, przeobrażenia myśli i uczuć w kawałek ponadczasowego bursztynu. Przy współczesnym tempie życia spokój, jaki daje długotrwały kontakt z formą, myślą, czy wspomnieniem, jest luksusem i sam w sobie stanowi obiekt pożądania. Jest surowością metafizycznej wewnętrznej debaty, sprowadzonej do lekkości wizualnej myśli - podarunkiem artysty dla odbiorcy.

 

Mój proces twórczy bazuje na obcowaniu z podmiotem na intymnym poziomie, stanie świadomego połączenia z jego wewnętrznym rdzeniem. Nie dążę do odzwierciedlenia realizmu obrazu - raczej chcę pokazać wewnętrzną istotę znaczenia i zgłębić ją poprzez długotrwałą obserwację pojedynczego motywu. Moim celem jest uchwycenie powtarzalności i zmienności poszczególnych cech.

 

Większość moich projektów oscyluje wokół wielokrotnego przedstawiania tego samego wyobrażenia i badania go w metodyczny sposób. Fascynują mnie warstwy kolorów i faktur, przeplatające się ze sobą w delikatnym tańcu przezroczystości i matowości. Pełni to funkcję pryzmatu, w którym aspekt reprezentacyjny dzieła został usunięty, pozwalając, by emocje – rdzeń obrazu, zajęły centralne miejsce. W gruncie rzeczy moja sztuka zgłębia cykliczny aspekt wydobywania i powracania do fragmentów codziennego życia, badając związane z nimi surowe emocje.

Selected Exhibitions
 

Solo exhibitions

2022

Inside/outside: Reveries, i.e. Art Projects Foundation, Sharjah, UAE

Thin Curtains, DAP 3 Gallery, ZPAP Warsaw, PL

2012             

Inside/outside: Reveries, ZUUSS, Gallery 1 at the Foundry Downtown, Dubai, UAE

Fluid Resistance, Promenade Gallery, ZU AUH, UAE

 

Group exhibitions

2022

47th National Biennale ‘Winter Salon’, Masovian Contemporary Art Center ‘Elektrownia, Radom, PL

Olhando Mais De Perto, Messjana, PT

Sikka22 Festival, Al Fahidi Historical Neighbourhood, Dubai, UAE

Sunny Art Prize, Sunny Art Centre, London, UK

2021

International Autumn Salon of Art, BWA Gallery, Ostrowiec, PL

Malamegi Lab 19, Finalist, 28 Piazza di Pietra Gallery, Rome, IT

Emerging Art Scene Art Prize, Shortlisted Artist, UAE

Narratives, Etihad Modern Art Gallery, Abu Dhabi, UAE

A Matter of Space, ZUUSS, The Foundry, Dubai, UAE

RAK Fine Arts Festival 2021, Ras Al Khaimah, UAE

2019

Emerge III Converging Lines, Venice, IT

RAK Fine Arts Festival Ras Al Khaimah, UAE

2018

National Day Installation, Sheikh Zayed Grand Mosque, Abu Dhabi, UAE

Message of Love, Sinyar Gallery, Dubai, UAE

SPE International Women Day Exhibition, Emirates Palace, Abu Dhabi, UAE

Art and Headlines, Khaleej Times Collaboration, Andakulova Gallery, UAE

2016

Big Picture, Pro Art Gallery, Dubai, UAE

Eva 2 Exhibition, Art Plus Gallery, Dubai, UAE

Sikka16, Al Fahidi Historical Neighbourhood, Dubai, UAE

2015

Martyrs of the Nation, Art Plus Gallery, Dubai, UAE

Art Fair Dubai, The Address Hotel, Dubai Mall, Dubai, UAE

Sikka15, Al Fahidi Historical Neighbourhood, Dubai, UAE

RAK Fine Arts Festival 2015, Ras Al Khaimah, UAE

2014

RAK Fine Arts Festival 2014, 1st Place Winner, Art Category, UAE

2013

International Postcard Show, Surface Gallery, Nottingham, UK

Rugby Open Exhibition, Rugby Gallery and Museum, UK

Featured Newcomer to Coventry 2012, Herbert Art Gallery and Museum, Coventry, UK

City of Sanctuary, The Herbert Gallery, Coventry, UK

 

Participation

2022

Buinho Art Residency, Messejana, PT

RAK Fine Arts Festival 2022 Juror, Ras Al Khaimah, UAE

2019

Tolerance, Group Street Art Initiative, AD Municipality, UAE

2016

World Art Dubai, UAE

UAE-Oman artists’ retreat, Liwa Art Hub, UAE

2015

TiECon 2015, Intercontinental Hotel, Dubai, Art motivational speech, UAE

Artist Exchange, Muscat, OM

bottom of page